YDS Offline Paket Program

1.100,00

Offline kaydını eklediğimiz YDS paket programımız 21 Kasım 2020 – 17 Nisan 2021 tarihleri arasında canlı yayın şeklinde yapılan derslerimizin kaydıdır. Kayıt yaptıran öğrencilerimize YDS kitap seti kargo ile (ücretsiz) gönderilecektir. Offline paket programından 2022 sonbahar dönemi sınav (23.10.2022) tarihine kadar yararlanabilirsiniz.

Kategoriler: , ,

KURS KAYNAKLARI

 1. YDS DERS NOTLARI KİTABI (430 SAYFA) – (1. AŞAMA) – Bayram KAYA
 2. PREPARATION FOR YDS (test kitabı – 525 sayfa) – Bayram KAYA – (2. AŞAMA)
 3. 2012-2019 ARASI ÇIKMIŞ YDS SORULARI KİTABI– (3. AŞAMA)
 4. % 100 YDS 10 ADET ÖZGÜN DENEME SINAVI (Monopol Yayınevi) – Bayram KAYA – Mehmet Murat LÜLECİ (3.AŞAMA/ BİREYSEL ÇALIŞMA İÇİN)
 5. WORKSHEET- VOCABULARY – PREPOSITIONS (BAYRAM KAYA)

  DETAYLI KURS PROGRAMI Kurs programı yaklaşık 160 ders saatidir. Bu süreç genel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır. 1AŞAMA: Ön hazırlık aşaması olarak düşünülebilir. Akademik kelime destekli gramer eğitimi aşamasıdır. Yaklaşık 50 ders saatidir. Bu aşamada akademik düzeydeki metinleri anlamamız için kesinlikle gerekli olan 8 temel konu çalışılmaktadır. Bu gramer eğitimi esnasında, Grammar-Translation yöntemi kullanılmaktadır ve değişik konu başlıklarından alınan örnek cümleler ile YDS- YÖKDİL gibi sınavlarda bugüne kadar en çok kullanılan ileri düzeydeki kelimelerin öğretilmesi hedeflenmektedir. Gramer konuları ve tahmini ders saatleri aşağıdaki tabloda görülmektedir.

TABLO 1- GRAMMAR KONULARI

SIRA KONU TAHMİNİ DERS SAATİ
1 Tenses 14
2 Modal 8
3 Passive Voice/ Causatives 4
4 If Clauses/Wish Clauses 4
5 Noun Clauses 4
6 Relative Clauses / Reduced forms 6
7 Adverbial Clauses /Participles 4
8 Conjunctions, Sentence Connectors, Prepositional Phrases, Linkers, etc. 6
  TOPLAM 50

NOT= Bu süreçte sadece okuduğumuz akademik metinleri anlamak için gerekli olan gramer konuları ve temel kelime bilgisi çalışılacaktır. Özellikle belirtmek istiyorum ki bu aşamada gramer sorularının çözümleri üzerinde fazla durulmayacaktır çünkü buradaki asıl hedef okumayı ve kelime bilgisini geliştirmektir. Ancak, her gramer konusu ile ilgili olarak yeterli miktarda test soruları çözülecektir. 2.AŞAMA: Yaklaşık 60 ders saati sürmektedir. İki temel amacı vardır. Birincisi, sınavda karşımıza çıkan soru türleri sırası ile ele alınmaktadır ve kolaydan zora doğru gitmektedir. Her bir soru türünün çözümünde yardımcı olabilecek yöntem ve teknikler de çalışılmaktadır. (UYDURUK VE SAÇMA SAPAN TEKNİKLER DEĞİLDİR; HER ZAMAN ANLAM ÖN PLANDADIR). İkincisi ise, kelimeleri eş ve zıt anlamları ile öğrenebilmek için yapılacak olan kelime çalışmasıdır. Hangi soru türü olursa olsun, her bir sorudaki önemli kelimelerin altı çizilidir ve o sorunun hemen altında altı çizili kelimelerin Türkçe karşılığı, eş anlamlısı ve bazen zıt anlamlısı verilmiştir ve her bir soruda bu eşleştirme yapılarak kelime bilgisinin en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.

TABLO 2 – SORU TÜRLERİ VE TAHMİNİ DERS SAATİ (2.AŞAMA)

SIRA SORU TÜRÜ TAHMİNİ DERS SAATİ
1 Çeviri (ingilizce-Türkçe) 4
2 Çeviri (Türkçe-İngilizce) 4
3 Sentence completion 8
4 Irrelevant Sentence 6
5 Paragraph completion 6
6 Reading Passages 20
7 Vocabulary/Grammar/Cloze test 12
  TOPLAM 60

3AŞAMA: Yaklaşık 50 saat süren bir çalışmadır. Genel olarak bu aşamada aşağıda gösterilen çalışmalar yapılacaktır.

 • Son yıllara ait çıkmış sınavların detaylı çözümleri ve kelime taramaları yapılacaktır.
 • Deneme sınavları uygulanacak.
 • Genel gramer taraması – cloze test – kelime – Phrasal Verbs -çalışmaları yapılacaktır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA (Kursiyerlerin İngilizce altyapısı ile ilgili)  En çok sorulan sorulardan birisi kursa hangi seviyedeki kişilerin başlayabileceğidir. Bu kurs uzun süreli ve yeterli ders saatine sahip bir programdır. Kurs programındaki 1. Aşama ( temel gramer – akademik okuma)  YDS-YÖKDİL ÖN HAZIRLIK SÜRECİDİR. Bu nedenle çok üst seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak gerekli değildir çünkü tüm önemli gramer konuları ilk 4 haftada tekrar edilecektir ve temel okuma bilgisine ulaşmak için akademik okuma teknikleri üzerine çalışma yapılacaktır. Sonuç olarak,  aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahip olanlar bu kursa başlayabilirler.

 • Anadolu veya fen lisesinde dil eğitimi almış olanlar.
 • Herhangi bir üniversitede hazırlık eğitimi almış olanlar.
 • B1 seviyesine kadar (pre- intermediate) herhangi bir şekilde eğitim almış olanlar.
 • Aşağıdaki 4 temel alanda kabaca bilgiye sahip olanlar;
  • TENSES ( Present Simple, Present continous, Past Simple, Perfect tenses, future tenses)
  • MODALS ( can- could- may- might- should – must – have to )
  • TEMEL BAĞLAÇLAR (after, before, when, because , but, however, until, since, if, unless vb)
  • Yaklaşık 800 -1000 arası temel kelime bilgisi

BAYRAM KAYA / KISA ÖZGEÇMİŞ  1977 Kastamonu doğumludur. İngilizce öğretmenliği mezunudur ve 20 yıldır her seviyede İngilizce eğitimi vermiştir.  Halen öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Son 14 yıldır kesintisiz olarak KPDS / ÜDS / YDS/ YÖKDİL alanında sınıf içi eğitim vermiştir. Çoğunluğu askeri, akademik ve bakanlık personeli olmak üzere her kesimden öğrenciye bu kursları vermiştir.  Ayrıca son 5 yıldır online ve offline olmak üzere internet üzerinden YDS / YÖKDİL eğitimi vermektedir. Bu alanda yukarıda bahsedilen 3 kitap üretmiştir. 96-100 arasında yaklaşık 10 tane YDS notu vardır.

İPTAL KOŞULLARI

Offline paketlerde tüm dersler aynı anda tanımlı olduğu için ve tüm kaynaklar tek seferde  gönderildiğinden dolayı, herhangi bir iptal talebinde ders saati üzerinden hesaplama yapılamayacağı için iptal yapılmayacaktır.